Trang chủ Bộ nguồn LED Chống Nước 60W CV
Bộ Nguồn LED 10W DALI Áp Không Đổi.

Bộ Nguồn LED 10W DALI Áp Không Đổi.

10W constant voltage DALI dimmable LED driver KV-XX010-DA SC's DALI series dimmable LED driver, are designed to ...

Bộ Nguồn 10W 0/1-10V Áp Cố Định

Bộ Nguồn 10W 0/1-10V Áp Cố Định

...

Bộ Nguồn 20W 0/1-10V Áp Không Đổi

Bộ Nguồn 20W 0/1-10V Áp Không Đổi

...

Bộ Nguồn 20W 0/1-10V Áp Không Đổi

Bộ Nguồn 20W 0/1-10V Áp Không Đổi

...

Bộ Nguồn 30W 0/1-10V Áp Cố Định

Bộ Nguồn 30W 0/1-10V Áp Cố Định

...

Bộ Nguồn 20W 0/1-10V Dòng Cố Định

Bộ Nguồn 20W 0/1-10V Dòng Cố Định

...

Bộ Nguồn 20W IP67 0/1-10V Dòng Cố Định

Bộ Nguồn 20W IP67 0/1-10V Dòng Cố Định

...

Bộ Nguồn 30W IP67 0/1-10V Dòng Cố Định

Bộ Nguồn 30W IP67 0/1-10V Dòng Cố Định

...

Bộ Nguồn Chống Nước Dòng Cố Định 15W PFC EMC

Bộ Nguồn Chống Nước Dòng Cố Định 15W PFC EMC

Thông Số Model KI-50350-AS KI-35500-AS KI-25700-AS KI-20900-AS Điện Áp vào (V) 100-265 VAC T...